A cégbejegyzési eljárások hazai tapasztalatai

Dátum
Szerzők
Tóth, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a cégbejegyzési eljárások hatályos szabályozását és az ezzel kapcsolatos hazai tapasztalatokat mutatja be. A dolgozat hat érdemi fejezetből áll. Az első fejezetben a társaság alapítása és a társasági szerződés tartalmát ismertetem a hatályos új Ptk. szerint. A másodikban fejezetben az előtársaság jogi státuszát a cégbejegyzési eljárást megelőzően, illetve a bejegyzési eljárást követően. A harmadik fejezetben a társasági joggal összefüggő cégjogi szabályokat, melyben bemutatom milyen követelményeknek kell megfelelnie egy frissen megalakult cégnek. A negyedik fejezetben a cégbejegyzési eljárásra vonatkozó szabályok részletes elemzését. Az ötödik fejezetben az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő cégjogi változásokat mutatom be. A hatodik fejezetben pedig, a cégbíróságon szerzett tapasztalataimat összegeztem.
Leírás
Kulcsszavak
cégbejegyzési eljárás, cégeljárás
Forrás