A plakát, mint kultúraközvetítő eszköz

Dátum
2014-04-16T07:54:59Z
Szerzők
Szabó, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Nemzetközi szinten vizsgálódok leginkább, ezzel párhuzamosan kitérek az országos szintű elemzésre is. Nagyobb egység a plakátok történetéről szóló rész. Ezt következően, pedig a plakátokat, mint propaganda és kultúraközvetítő eszközt elemzem. Megpróbálom tisztázni, hogyan változtak a valaha művészi igénnyel készített plakátok a kezdetektől egészen napjainkig, illetve, hogy a kultúra szempontjából milyen funkciót töltenek be a XXI. században.
Leírás
Kulcsszavak
plakát
Forrás