Az információtechnológia szerepe a szállásfoglalás során

Dátum
Szerzők
Décsi, Andrea Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témáját illetően napjainkban aktuálisnak mondható, tekintve a jelenkori technológiai vívmányokat. Dolgozatom elsősorban az infokommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségeit vizsgálja, és azok hatását a szálláshelyek teljesítményének tekintetében. Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ezeket mind a kínálati, mind pedig a keresleti oldal szemszögéből is magyarázzam és elemezzem. Dolgozatom igyekszik rávilágítani a fejlődő technológiák nyújtotta lehetőségekre és kihívásokra. Mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldal egyre tudatosabb lesz, így a megújulásnak kulcsfontosságú szerepe van a turizmusban. Az IKT eszközök ebben e körülmények között egyszerre jelentenek lehetőséget és veszélyeket is.
Leírás
Kulcsszavak
információtechnológia, IKT, szállásfoglalás
Forrás