A tipikus atipikus

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az atipikus munkajogviszonyok vizsgálatánál a jogi eszköztáron kívül figyelemmel kell lennünk a mögöttes társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokra is, ezért komplex megközelítést igényel tárgyalása. Ezért miatt szeretnék kitérni a gazdasági és a politikai folyamatokra is, úgy mint a gazdasági világválság, vagy a Zöld Könyv, melyben a rugalmasság és biztonság közötti egyensúly megteremtésének egy szakpolitikai eszközeként jelenik meg maga az európai munkajogi szabályozás. A rugalmasság és biztonság egyensúlyát, ezek együttesét, a flexicurity-t tartották az uniós szinten a munkaszervezet átalakulásából eredő feszültségek és kihívások megoldásának. De mennyire valósítható meg ez az egyensúly egyáltalán? Dolgozatomban erre is ki szeretnék térni.

Leírás
Kulcsszavak
atipikus munkajogiviszony, flexicurity
Forrás