Tevékeny megbánás - A közvetítői eljárás a büntetőeljárásban

Dátum
Szerzők
Bazsó, Diána
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban foglalkozni kívánok a közvetítői eljárás elméletével, kialakulásának történetével, nemzetközi kitekintéssel. Ezt követően a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárás hazai szabályozásának vizsgálatával, a magyar jogrendszer tevékeny megbánásra és közvetítői eljárásra vonatkozó jogszabályok értelmezésével. Meg kívánom vizsgálni az áldozatvédelem és kárhelyreállítás kérdését, illetve hogyan valósulhatnak meg ezek a jogintézmények a közvetítői eljárás során. Szembeállítom a retributív igazságszolgáltatást a resztoratív igazságszolgáltatással, kiemelve azokat az előnyöket, amikkel a felek a közvetítői eljárás igénybevétele során szembesülhetnek. Bemutatom a mediációs eljárás folyamatát, az eredményes illetve az eredménytelen mediáció jogkövetkezményeit. Végül a hazai mediációs joggyakorlat ismertetéseként statisztikai adatokat kívánok elemezni azzal kapcsolatban, hogy a mediációra utalt büntetőügyek hány százaléka zárul sikerrel és általában milyen bűncselekménytípusokba tartozó büntetőügyek kerülnek közvetítő elé. Ahhoz, hogy a közvetítői eljárásra vonatkozó gyakorlatot megismerhessük, fontos, hogy az azt levezénylő szakember szemével láthassunk. Így interjút fogok készíteni egy büntetőügyekben mediáló pártfogó felügyelővel, aki elmondja tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a mediáció eredményességéről, hogyan zajlik a gyakorlatban a közvetítői eljárás és hogyan látja a mediáció jövőjét Magyarországon.
Leírás
Kulcsszavak
tevékeny megbánás, mediáció, közvetítői eljárás, büntetőeljárás
Forrás