Internet banking az OTP Bank Nyrt. gyakorlata alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom az elektronikus banki szolgáltatások témakörében írtam. Főbb célkitűzéseim között szerepelt az online bankolással kapcsolatos fogyasztói attitűdök és preferenciák feltárása. Ennek sikeressége érdekében szekunder és primer kutatás elvégzésére is sor került. A szekunder kutatásom keretein belül kitértem azon tényezőkre, melyeket fontosnak tartottam az elektronikus bankolás kialakulása szempontjából. Primer kutatásom pedig szakmai mélyinterjúból és online kérdőíves megkérdezésből tevődött össze, melyeknek segítségével vizsgáltam szakdolgozatomban megfogalmazott hipotéziseimet. Dolgozatommal az elektronikus banki szolgáltatásokkal kapcsolatos érdekes tényeket és fontos jövőbeni törekvéseket világítottam meg.

Leírás
Kulcsszavak
elektronikus bankolás, online banki szolgáltatások, internet banking
Forrás