A kommunális szennyvíziszap biogáz célú hasznosítása a Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Telepén

Dátum
2009-08-11T08:31:22Z
Szerzők
Vass, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Telepét mutatom be, milyen módszerekkel kezelik a beérkező szennyvizet, és a tisztítás során keletkező szennyvíziszap további kezelése során hogyan nyernek biogázt. Megállapítható, hogy Debrecenben az országos átlaghoz viszonyítva igen fejlett mind a szennyvíztisztítási és az iszaprothasztási technológia. A tisztítás és az iszapkezelés hatásfoka is megfelelő, hiszen az előírt határértékeknek megfelelnek a tisztított szennyvíz paraméterei.
Leírás
Kulcsszavak
hulladékgazdálkodás, biogáz, szennyvíztisztítás, Debreceni Vízmű Zrt.
Forrás