Automatizált tételbizonyítás Peirce háromértékű (P3) logikájában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A klasszikus nulladrendű logikai rendszerek felépítésének bemutatása, összehasonlítása egy korai háromértékű logikai rendszerrel, mely Peirce P3 logikájaként vált ismertté. A P3 logika operátormeghatározásainak kiegészítése, a kielégíthetőség problémájának vizsgálata ezen logikai rendszerben. Az igazságtáblák, szemantikus táblák és rezolúció módszereinek bemutatása a klasszikus logikában, valamint az általam vizsgált többértékű logikában. Az általam készített szoftver bemutatása, amely képes az igazságtáblák és a szemantikus táblák módszerének levezetéseit generálni a felhasználó által kiválasztott logikai rendszerben megadott formulákra. Továbbfejlesztési ötletek és irányvonalak megfogalmazása a szoftverrel kapcsolatban.

Leírás
Kulcsszavak
Logika, Peirce, Többértékű logika, Automatizált tételbizonyítás
Forrás