A Velvet komplex jelentősége iparilag fontos fonalas gombákban, celluláz enzim termelésére gyakorolt hatásának vizsgálata Trichoderma reesei gombában

Dátum
Szerzők
Almási, Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Trichoderma reesei egy iparilag jelentős fonalas gomba, melyet az ipari celluláz termelésben elterjedten alkalmaznak. A szakdolgozatom során ezen gombatörzs celluláz termelésének epigenetikai szabályozását vizsgáltam. Az Aspergillus nidulansban leírt VeA fehérje egy szabályozó protein, mely a sporuláció mellett a szekunder metabolitok termelésében is fontos szerepet játszik. Számos fonalas gombában leírták a VeA proteint kódoló gén ortológját, így a Trichoderma reesei-ben is, melyet vel1 kóddal láttak el. Noha számos tanulmány született már a VeA protein működéséről, annak hatásairól a szekunder metabolit termelésben, annál kevesebb ismeretünk van a fonalas gombák extracelluláris enzimtermelésére gyakorolt hatására. Szakdolgozatom célja tehát a vel1 gén szerepének tisztázása volt egy nagy mennyiségű extracelluláris enzimeket termelő fonalas gombában.
Leírás
Kulcsszavak
Velvet komplex, celluláz, Trichoderma reesei
Forrás