Mutáns Ocimum basilicum L. vonalak első két generációjának összehasonlítása üvegházi körülmények között, valamint különböző termesztőberendezések használatának hatásai

Dátum
Szerzők
Keserü, Ákos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az Ocimum basilicum L. (kerti bazsalikom) gazdasági és etnobotanikai szempontból fontos aromás, gyógyászati, díszítő és kulináris gyógynövény, nagyon széles génállománnyal, amely számos lehetőséget kínál új és jobb fajták nemesítésére. Kísérleteink során, a 2018-ban keletkezett mutáns Ocimum basilicum L. vonalak értékmérő tulajdonságait, valamint genetikai variabilitását, továbbá a 7,5 Gy-es dózissal gyors neutron besugárzott M0 nemzedék magjaiból indított egyedeken a besugárzási pozíció hatását / jelentőségét vizsgáltuk. Tettük mindezt talaj nélküli, zárt termesztő berendezések használata mellett. Ugyanis a környezettudatosabb, energia és költség hatékony zárt, talaj nélküli termesztő berendezések, napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, főként az üvegházi kultúrák (vertikális) termesztésében. A mutáns vonalakat összehasonlító kísérletünk során számos fenotípusos polimorfizmust detektáltunk a mutáns O. basilicum L. növényeken. Megfigyeltük továbbá azt is, hogy a kezdeti visszafogottabb csírázás dinamikusabb fejlődést eredményezhet. A csírák mérete pedig utal a mutáció mértékére. A molekuláris markerezés eredményei összevágnak a megfigyelések során tapasztalt eredményekkel. Vannak alkalmas RAPD és ISSR primerek, melyekkel megállapítható a genetikai variabilitás, illetve a mutánsok genetikai távolsága, azonban a véletlen primerek nagy száma miatt igen sok lehetőség van ezek használatára. Azonban az eredményeket mindenképpen egyéb módszerekkel kell megerősíteni. Mivel két azonos információt tartalmazó primer nem ugyan azokat a mutációkat detektálja. Az értékes mutációkhoz kapcsolt markerek megtalálása a poliploid egyedeknél egyébként is nehéz és hosszadalmas. A besugárzási pozíciók kezeléseinek a kontroll kezelésükhöz viszonyított lassabb kezdeti fejlődése, majd a kísérlet végére kapott kezelésenkénti növényi zöld össz-produktum (levél és szár) tömeg eredmények azt sejtethetik, hogy nem a besugárzási pozíciók, hanem inkább a dózis nagysága a felelős a kontrollhoz viszonyított morfológiai eltérésekért. A kezelések eltérő termesztőközegeinek összehasonlítása kapcsán elmondható, hogy a vízkultúrás körülményekre a mutáns vonalak jól reagáltak. A kontroll kezelések növényeinek internódiumai az egyedeken belül hasonló hosszúsággal alakultak, ellenben a tőzeges kontroll kezelések növényeinek internódium hossz alakúlásaival. A növények szárai a jó tápanyag és folyamatos vízellátás miatt hajlamosak voltak az elfekvő habitusra, ami tulajdonképpen jól alkalmazható vertikális termesztés során. A kísérleteket a későbbiekben hasznos volna folytatni, hogy teljes képet kaphassunk a mutáns nemzedékekről. Továbbá érdemes volna az összes mutáns vonalak különböző generációit más termesztőberendezésekben is összehasonlítani.
Leírás
Kulcsszavak
Ocimum basilicum L., fizikai mutáció indukció, molekuláris markerek, besugárzási pozíció, vízkultúrás termesztőberendezések
Forrás