A 444.hu hatása a hazai online újságírásra

Dátum
Szerzők
Révész, Béla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A webes újságírói trendek – mind külsőségekben, mind a tartalom előállításának szempontjából – gyorsan változnak, a közösségi média, a blogrendszerek és az azonnali interakciók megjelenésével pedig már lehetetlen az újságírást kategóriákhoz és szabályokhoz ragaszkodva elemezni. A hazai online sajtó jó ideig nem érezte ezt a megújulási kényszert. Designváltások történtek ugyan, de komolyabb, tartalombeli fejlődés csak elvétve. Az online sajtótermékek zöme olyan volt emiatt, mint egy nyomtatott termék webes megjelenítése. A jeget az Index törte meg, amely Uj Péter vezetésével a 2000-es években egy sor szokatlan, forradalmi újítást vezetett be felületén, különös tekintettel az olvasók interakcióira. Az ötleteket többen másolni kezdték, de az, ami 2013-ban történt, kisebb földrengéssel ért fel a hazai sajtópiacon. Ekkor kezdte meg működését a 444.hu hírportál. A határok, amelyek addig bizonyos mértékig keretbe foglalták az online sajtó hazai működését, hirtelen bizonytalanokká váltak. Az oldal szakított a Magyarországon megszokott struktúrával, és mind külalakjában, mind tartalmi koncepciójában olyan szokatlan és meghökkentő módon kezdte meg a tartalomszolgáltatást, amelyre addig nem volt példa. Dolgozatomban sorra veszem ennek az újszerű megközelítésnek a leglényegesebb elemeit. A vizsgált terület alapvetően a magyarországi mainstream vonalra korlátozódik. Összehasonlítom a !!444!!! stíluselemeit a különböző hírportálokéval, majd a hírtartalom és annak közlési módjának megújítására keresek példákat. Bemutatom, hogyan értelmezi a lehető legtágabban Uj Péter szerkesztői elve a különböző sajtóműfajok közötti átjárhatóságot, s hogy miként definiálja újra a tartalomszolgáltató és a fogyasztó közötti kapcsolatot. Dolgozatomban abból a feltevésből indulok ki, hogy bár logikusan valószínűsíthető egy ilyen méretű reform gyakorlati megvalósításának óriási hatása a hazai online sajtó szereplőire, valójában éppen a reform nagysága és komplex, minden területre kiterjedő rendszere az, amely meggátolja, hogy a magyar mainstream online média a !!444!!! által bemutatott alternatívát maradéktalanul átvegye. Egy ilyen, minden részletre kiterjedő strukturális és szemléletbeli váltásra ugyanis már működő és évek óta prosperáló, jól bejáratott tartalomszerkesztési technikával dolgozó híroldalak jelenleg képtelenek.
Leírás
Kulcsszavak
444.hu, Révész Béla, online sajtó, Uj Péter
Forrás