Az Alföldi Nyomda Zrt. tevékenységének bemutatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom az Alföldi Nyomda működését mutatja be. Szó esik a felettébb sokszínű történetéről, utánna bemutatásra kerülnek a különböző osztályok, majd hogy miért is választottam dolgozatom alapjául ezt a témát. Végül pedig a nyomda falain belül elvégzett feladataimról írtam. A logisztikai osztály alatt tevékenykedtem a leghosszabb ideig, ahol segítségemre voltak előzetes tanulmányaim is.

Leírás
Kulcsszavak
nyomdaipar, logisztika, könyvnyomtatás
Forrás