Az elkülönített állami pénzalapok költségvetési kérdései. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap fejlődése

Dátum
2012-03-27T14:54:45Z
Szerzők
Erdős, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elkülönített állami pénzalapok napjainkban nagyon fontos szerepet töltenek be a központi alrendszerben, de a társadalmi és gazdasági élet egyik meghatározó tényezőjeként is jelentősek. Szükségességüket nem lehet megkérdőjelezni. Egyes nézetek szerint az alapok fontos feladatot látnak el, de a költségvetés deficites helyzetében számuk csökkentésére lenne szükség. Dolgozatomban azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy ezek az alapok mennyire hasznosak a magyar társadalom számára, hogyan gazdálkodnak az egyes bevételekkel, illetve milyen kiadási tételeik vannak. Felépítésükön, bevételi és kiadási rendszerükön keresztül próbálom meg bemutatni ezen alapokat, és igazolni, hogy napjainkban milyen nagy szükség van rájuk, mennyire jelentenek hatékony eszközt a támogatottak számára. Azért választottam ezt a témát, mert fontosnak tartom, hogy az elkülönített állami pénzalapok léte a társadalom érdekét szolgálja. Érdeklődöm az iránt is, hogy a valóságban hogyan lehet megvalósítani, ellenőrizni ezen alapok működését.
Leírás
Kulcsszavak
elkülönített, pénzalapok
Forrás