Természettudatos nevelés helyzete a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Dátum
Szerzők
Fekete, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat témáját tekintve a természettudatos neveléssel, ezen belül is a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola környezeti nevelésével foglalkozik. A szakdolgozat elkészítéséhez kérdőíves módszert alkalmaztam, melyet alsós és felsős gyerekekkel töltettem ki. A kapott eredményeket összesítettem, táblázatba foglaltam, majd kiértékeltem. Ez alapján vontam le következtetéseimet, az általános iskola és a fiatal generáció természettudatos ismereteivel kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
Természettudatos nevelés, Mikepércsi Általános Iskola, Természet- és környezetvédelem
Forrás