Drámapedagógia a magyar oktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául azért választottam a drámapedagógiát, mert a tanításom során egyre inkább megtapasztaltam, hogy ez a módszer mennyire segíti az oktató-nevelő munkát, de a szabadidő hasznos eltöltésének is eredményes eszköze. A gyerekek a játék élményén keresztül kerülnek kapcsolatba a tananyaggal. A motivációt is nagyban segíti. A drámapedagógiai játékok gazdag tárháza áll rendelkezésünkre, melyekből változatosan tudunk válogatni céljainknak megfelelően. Lehetőségünk van- mellyel magam is éltem- arra, hogy a meglévő játékokat a csoporthoz, játékhelyzethez igazítsuk, céljainknak megfelelően változtassunk az eredeti szabályokon. A dolgozat a rövid szakmai áttekintés mellett tartalmaz néhány a gyakorlatom során alkalmazott módszert, játékot. A megvalósulásról szóló tapasztalatokat is rögzítettem és e területre vonatkozó céljaim is megjelennek a dokumentumban.

Leírás
Kulcsszavak
Dráma, drámapedagógia, drámajáték
Forrás