Alternatív energiaforrások a gazdaságban

Dátum
2008-10-10T08:07:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom tág értelemben az alternatív energiaforrások felhasználási lehetőségeivel foglalkozik. Természetesen egy szakdolgozat terjedelme nem elegendő e téma részletes körbejárásához, ezért a megújuló energiaforrások körének áttekintése mellett, a hidrogén hasznosításának lehetőségeit vizsgálom meg részletesen. Ezen belül egy olyan területet választottam dolgozatom fókuszpontjaként, amely a modern társadalom számára, sajnos nagyon is kézzelfogható, és a mindennapi élet szintjén is tapasztalható: a közlekedés fokozódó károsanyag-kibocsátása által okozott környezeti, és társadalmi károk. Olyan, a személy- és teherszállításban alkalmazott technológiákat mutatok be melyek ezen problémák jövőbeni megoldását biztosíthatják. Kutatásaim részét képezi még egy energiatörténeti visszatekintés, mely során az olvasó képet kaphat azokról a folyamatokról, törvényszerűségekről, melyek az energiagazdaság fejlődése során nyomonkövethetők.

Leírás
Kulcsszavak
Alternatív energiaforrás, Üzemanyagcella, Megújuló energiaforrás, Energiaválság, Hidrogéngazdaság
Forrás