Családok a gyermekirodalomban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Miként az óvodáskorú gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család, így a nevelés folyamatainak, a gyermekek viselkedésének alappillére a személyiségükkel egyetemben a családtagok által tanúsított viselkedések mintája, és a család mindennapjaiban elsajátított szokásrendszer. A családnak, mint legfőbb szocializációs közegnek a szerepe megkérdőjelezhetetlen a gyermekek életében. A szakdolgozat a különböző rendszerek alapján működő, különböző összetételű családok jellemzőit igyekszik feltárni, összegezni, különösen nagy figyelmet fordítva a családban felnövő gyermekekre. Vizsgáljuk a különféle családok életkörülményeinek és értékeinek hatásait a gyermekek személyiségfejlődésére és a mindennapjaikra. A szakdolgozatban elsőként a család fogalmának megközelítéseit mutatjuk be többféle tudományterület nézőpontjából. Ezt követi a családok összetételének vizsgálata, a napjainkban funkcionáló változatos családtípusok jellemzőinek összegyűjtése, meghatározása.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekirodalom, tabutémák, családi nevelés
Forrás