Pszichomotoros fejlődési tesztek összehasonlító vizsgálata, és a fejlődés menetét befolyásoló tényezők

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunk célja koraszülött és egyben alacsony születési súlyú gyermekek két súlycsoportja pszichomotoros fejlődésének vizsgálata. Továbbá két pszichomotoros fejlődési teszt összehasonlítása (Brunet-Lézine, Bayley-III); és a fejlődést befolyásoló tényezők azonosítása volt. Az extrém kis születési súlyú gyermekek mindkét pszichomotoros teszt skálaváltozóin alacsonyabb értékeket értek el. Kutatásunk eredményei alapján jelentős különbség tapasztalható a két teszt nyelvi és motoros skáláinak eredménye között – eltérő fejlődési rangsort állítottak fel ugyanazon gyermekekre vonatkoztatva. Az alacsony kognitív stimuláció (HOME-SF), a gyermeknélkülözés (UNICEF Gyermeknélkülözési Index), a stressz, a dohányzás és a terhesség alatti kávéfogyasztás negatívan hatott a fejlődési mutatókra. Továbbá jelentős eredményeket kaptunk az édesanyák gyermekkorukban átélt fizikai és érzelmi bántalmazása, és gyermekeik csökkent teljesítménymutatóit illetőleg.

Leírás
Kulcsszavak
Bayley-III, Brunet-Lézine, pszichomotoros fejlődés
Forrás