Testtartás és törzsizomzat fejlesztésének hatása óvodáskorú gyermekek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kisiskoláskor küszöbét átlépő gyermekek jelentős részénél már megfigyelhető valamilyen tartáshiba, aminek kialakulása visszavezethető egészen az óvodáskorig. A tartáshibák hátterében legtöbbször hosszabb ideig tartó helytelen ergonómiai testhelyzet felvétele áll, mely idővel az izomegyensúly megbomlását eredményezi. Ugyanakkor rendszeres fizikai aktivitással és célzott mozgásprogrammal a tartáshibák kialakulásának esélye nagymértékben csökkenthető. Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy olyan célzott tornaprogramot állítsunk össze, mellyel fejlesztjük a törzset stabilizáló izmok és az antigravitációs izmok erejét, valamint megőrizzük a kontraktúrára hajlamos izmok nyújthatóságát, csökkentsük a tartáshibák kialakulásának esélyét.
Kutatási programunkat 5-6 éves óvodások körében végeztük, amely kérdőíves adatgyűjtés és fizikális vizsgálatok (scapula retractios teszt, anterior plank és posterior plank helyzet megtartása, ujj-talaj távolság teszt, fal-occiput távolság, Matthias teszt, Delmas-index) segítségével történt. Vizsgálati csoportunkat 28 gyermek alkotta (kontroll csoport n=14, intervenciós csoport n=14). Az intervenció 10 hétig zajlott heti 1 alkalommal. A kérdőíves adatgyűjtés eredményei alapján a szülők 54%-a szerint nagyon jó gyermekük erő-állóképessége. Lúdtalpat diagnosztizáltak korábban a gyermekek 14%-ánál, valamint 25%-uk panaszkodott már alsóvégtagi fájdalomra. A tornaprogramunkat követően a célcsoportban szignifikánsan javultak a scapula retractios teszt, az anterior plank és a posterior plank teszt eredményei, valamint javulást mutatott az ujj-talaj és a fal-occiput távolság teszt, Matthias teszt és a Delmas-index is. A vizsgálati csoport eredményei alapján elmondható, hogy a törzsstabilizáló izmok és az antigravitációs izmok ereje és a gyermekek testtartása elmarad a fiziológiástól. Vizsgálatunk igazolta a célzott testtartás és törzsizom fejlesztés jelentőségét óvodáskorúak körében. Eredményeink alapján a program hosszabb távú és szélesebb körű bevezetése javasolt.

Leírás
Kulcsszavak
óvodáskor, testtartás, mozgásprogram
Forrás