„Forradalmi” változások a menedzsment területén

Dátum
Szerzők
Nádasdi, Ferenc
Keszi-Szeremlei , Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Development of the Science and practical application of the results created big changes in the nontradicional areas too. The „Health industry” was developed. The results of the physics, chemistry, biology and mikroelektronics etc. helped to develop some new methods of diagnosis, operation etc. The „money industry” was developed too. Our opinion is, that the most important cause of the economic crisis is a non regulated well of the „money industry”. The „knowledge industry” was developed too. The „knowledge industry” contains all level of teaching and Research + Development + Innovation. Our analyze shows that the Innovation is the most important factor of the economic Development of Society. The new scientific results created big changes in area of the Management. The „Management Science” was developed as an independent area. Some management specialists developed some management methods (eg. Value Analysis, Risk Management, TRIZ, Lean methods etc.) for efficient allocation of sources.
A tudomány fejlődése, illetve az eredmények gyakorlati alkalmazása hatalmas változásokat hozott létre a nem-hagyományos területeken is. Kialakult az „egészségipar”. A fizika, kémia, biológia, mikroelektronika stb. eredményei teljesen új diagnosztikai, műtéti, kezelési stb. eljárások létrehozását tették lehetővé. Kialakult a „pénzipar”. A jelenleg gondot okozó gazdasági válság – megítélésünk szerint – egyik legfontosabb oka a „pénzipar” nem kellően szabályozott működése. Kialakult a „tudásipar”. Ez a terület magába foglalja az oktatás minden szintjét, és a K+F+I (Kutatás + Fejlesztés + Innováció) területét is. Elemzéseink szerint a társadalom gazdasági fejlődésének jelenleg a legfontosabb tényezője az innováció. Az új tudományos eredmények alapvető változásokat okoztak a vezetéstudomány területén is. Kialakult a „Management Science”, amely önálló területet hozott létre. Az erőforrások hatékony allokációjához több, hatékony menedzsment módszert is kialakítottak a menedzsment szakértők (pl. Value Analysis, Risk Menedzsment, Six Sigma, TRIZ, Lean módszer stb.).
Kulcsszavak
Forrás