A gyermek érdekeinek védelme a házasság felbontása esetén

Dátum
Szerzők
Barczi, Elisabeth
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként a családjog egyik kulcsfontosságú területét, a gyermek érdekének védelmét választottam. Dolgozatom két nagy témakört ölel fel: egyrészt a család felbomlását, mely a házasság felbontásában valósul meg, másrészt a gyermek érdekének védelmét, mely, mint családjogi alapelv az egész családjogi szabályozást áthatja. Kitérek továbbá a gyermekek helyzetének jogi szabályozására, a család felbomlásának gyermekekre gyakorolt hatásaira, arra, hogy miként érvényesül a gyermek érdeke a szülői felügyeleti jog rendezésére, a gyermektartásra, a kapcsolattartásra és a lakáshasználatra irányuló peres eljárásokban. A témaválasztásban személyes tapasztalatok is inspiráltak, ugyanis szabadidőmben évek óta gyakornokként dolgozom egy ügyvédi irodában, melynek során ezen szakterületre is kaptam némi rálátást, amelynek köszönhetően kialakult bennem egyfajta érdeklődés e szakterület iránt. Számos témámhoz kapcsolódó ügyben is volt lehetőségem ezáltal részt venni, melyben személyesen is megtapasztalhattam, hogy bár sérültek a gyermekek a szüleik életközösségének megszakadása miatt, de mivel általában szüleik felelősségteljesen, a gyermekek érdekeit előtérbe helyezve jártak el, ez a megoldás szolgálta a legjobban gyermekeik megfelelő fejlődését. Továbbá a családunkban is előfordult az elmúlt évek során házasság felbontása, melyben két kiskorú gyermek is érintett.
Leírás
Kulcsszavak
gyermek érdeke, házasság felbontás, szülői felügyeleti jog, gyermektartás, lakás használat rendezése
Forrás