A Neptun Kréta (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) rendszer szerepe az intézményvezetés támogatásában

Dátum
Szerzők
Zdrobe, Marius
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a köznevelési (iskolai) adminisztrációs rendszerek történetének rövid áttekintésén túl azt vizsgáltam, milyen hatással van a Neptun Kréta (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) rendszer az intézményvezetésre azokban a nevelési-oktatási intézményekben, amelyekben ez bevezetésre került. Tanulmányoztam az elterjedtséget, az elégedettséget, a szükségességgel és hatékonysággal kapcsolatos véleményeket. A témával kapcsolatos hiteles adatokat, információkat elsősorban kérdőívezéssel gyűjtöttem be. Ezen kívül használtam saját tapasztalataimat, és a fejlesztők által nyilvánosságra hozható adatokat is. A célomat négy hipotézis felállításával, azok igazolásával, esetleg cáfolásával értem el. A feltevéseimet a kérdésekre adott válaszok elemzéseivel, valamint a rendszer alapos feltérképezésével erősítettem vagy döntöttem meg. A kérdőívezés célcsoportja a három intézményi érdekgazda: intézményvezetés, alkalmazott (pedagógus) és szülő (tanuló). Ez a folyamatosan fejlődő program nagy áttörést hozott az intézmények életébe. Biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban a tökéletesítések révén a rendszer hosszú életű lesz és sok elégedett felhasználó fogja használni.
Leírás
Kulcsszavak
KRÉTA, adminisztráció, vezető, elektronikus napló, intézményvezetés
Forrás