Pszichoaktív szerhasználók maladaptív sémái, elkerülő megküzdési stílusa és sémamódjai

Dátum
2014-05-27T08:47:47Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A korai maladaptív sémák lehetséges kockázati tényezőként szerepelnek a szerhasználat kialakulásában és fennmaradásában. Vizsgálatomban magyar mintán mértem fel az alkoholfüggők, és droghasználók maladaptív sémáit, majd ezt követően egészséges kontroll csoport maladaptív sémáival vetettem össze, ehhez a Young Séma Kérdőív rövidített változatát használtam. Emellett hangsúlyt fektettem a szerhasználóknál lehetségesen megjelenő elkerülő megküzdési stílus vizsgálatára, amit az Young-Rygh Elkerülő Kérdőívvel mértem fel. Továbbá feltárásra kerültek az egészséges és szerhasználó személyek sémamódjai, melynek felméréséhez egy általam lefordított kérdőívet használtam, a Séma Mód Kérdőívet. 91 mentális betegségtől mentes, 20 alkoholbeteg és 18 illegális pszichoaktív szerhasználó személy vett részt a vizsgálatban. Az eredmények alapján a pszichoaktív szer dependens személyek szignifikánsan több aktív maladaptív sémával rendelkeztek az egészséges, nem szerhasználó személyekhez képest. Az elkerülő megküzdési stílust is nagyobb mértékben alkalmazták pszichoaktív szer dependens személyek, a két szerhasználó csoport között nem mutatkozott különbség. A Séma Mód Kérdőív segítségével több maladaptív sémamódot is azonosítani tudtam a szerhasználók esetében. Ezen eredmények ismerete fontos terápiás iránymutatást adhat a szakemberek számára a jövőben.

Leírás
Kulcsszavak
szerhasználat, séma, séma-elkerülés, sémamód
Forrás