A felnőttkori tanulás lehetőségei a 21. században Újfehértón

Dátum
Szerzők
Simoncsik, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom címe „A felnőttkori tanulás lehetőségei a 21. században Újfehértón”. Alapkérdése, a felnőttoktatás alakulása egy adott kisvárosban, Újfehértón. Az esélyegyenlőség kérdése a hátrányosnak tekintett régióban, valamint az élethosszig tartó tanulás megvalósulása. Célja, hogy bemutassam a felnőttképzést, mint oktatási formát, a tanulási folyamatok új módszereit, lehetőségeit, valamint, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni a felnőttoktatásban, akár tanulói, akár oktatói szempontból. Mivel dolgozatomban egy adott művelődési központ általi felnőttképzés résztvevőit vizsgáltam, így a kutatási téma feltárásához az egyes oktatásban résztvevő személyek vizsgálatához a kérdőíves (képzésekben résztvevő felnőttek) illetve interjús (oktatók) módszert választottam.
Leírás
Kulcsszavak
motiváció, alapkompetenciák, felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás, esélyegyenlőség
Forrás