Családi gazdaságok bemutatása és összehasonlítóelemzése Geszteréd községben

Dátum
2012-05-29T07:06:50Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a családi gazdaságokat mutatja be Geszteréd községben. Szakdolgozatomban egyenként mutatom be gazdaságokat a legfontosabb üzemtani szempontok alapján. Többek között szót ejtek a támogatásokról, beruházásokról és pénzügyi elemzést is végzek. Végezetül pedig dolgozatom zárásaként összehasonlító elemzést végzek az általam vizsgált családi gazdaságok adataiból.

Leírás
Kulcsszavak
gazdaság, családi gazdálkodás
Forrás