The location of energy plantations in the sowing structure and its evaluation with linear programming Az energiaültetvények vetésszerkezetben elfoglalt helyének meghatározása és értékelése lineáris programozással

Dátum
Szerzők
Csipkés, Margit
Nagy, Lajos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The research is examining traditional arable crops and woody plants on the basis of their marginal contribution. Calculations of income, expenditure and revenue were made on the grounds of sectoral technologies, which were the basis of the value of marginal contribution of the given sectors. As the linear programming model is quite comprehensive, we used this method for our calculations. To compile our model, we have gathered all the necessary information from farmers of the region of the Northern Great Plain. The missing data was completed from the databases of the Hungarian Central Statistical Office (KSH), Institute for Agricultural Economics Research and Information Technologies (AKII) and the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT). In some cases, we also used data of the Agricultural Administration Office and the Ministry of Agricultural and Rural Development. Our goal is to compile a 12-year production structure that suits for the characteristics of the region of the Northern Great Plain by achieving the maximum marginal contribution of a feature-farm.
Kutatásunkban a hagyományos szántóföldi növényeket, illetve a fás szárú energiaültetvényeket hasonlítjuk össze fedezeti hozzájárulásuk alapján. Az összeállított ágazati technológiák alapján készítettük el a bevétel, a költség, illetve a jövedelem kalkulációkat, melyek alapját jelentették az egyes ágazatok fedezeti hozzájárulás értékekének. Mivel a lineáris programozási modell alkalmazása elég széleskörű, így alkalmaztuk mi is a számításainkhoz ezt a módszert. Természetesen a modell összeállításához minden szükséges információt beszereztünk az Észak-alföldi régió gazdálkodóitól. A gazdálkodóknál hiányzó adatként megjelenő információkat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII), valamint a Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT) adatbázisaival egészítettük ki. Esetenként figyelembe vettük a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH), illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) közzétett adatait is. Célunk ezen modellszámítások elkészítésével, hogy egy 12 évre vonatkozó termelési szerkezetet összeállítsunk az Észak-alföldi régió adottságaira vonatkozóan egy mintagazdaság maximális fedezeti hozzájárulás elérésével.
Kulcsszavak
Forrás