Rakodó- és fekvőkaptár típusok összehasonlítása munka és termelékenység függvényében

Dátum
2011-10-20T09:47:24Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ebben a szakdolgozatban két kaptártípus bemutatására és összehasonlítására került sor. A két kaptártípust azért hasonlítottam össze, hogy megállapítsam, bizonyos szempontokból melyik az előnyösebb és gazdaságosabb. A célom az volt, hogy megfigyeljem, a méhészeti tevékenység során melyik kaptártípussal tudok több mézet termelni, valamint melyik kaptártípus igényel kevesebb időráfordítást a méhészeti munkák megfelelő és kielégítő elvégzése mellett. Kutatásom 100 méhcsaládra terjedt ki, melyek fele-fele arányban képviselték a két kaptártípust. Ezek a méhcsaládok közel azonos erősségűek voltak, természetesen mindkét csoportban voltak eltérések. Igyekeztem pártatlanul, objektíven meghozni a döntéseket és egyformán, lelkiismeretesen hozzáállni a munkához. Vizsgálódásaim egy éves időszakra vonatkoznak. Összehasonlítási módszerrel próbáltam felelni azokra a kérdésekre, amelyekre választ kerestem munkám során. Két fő kérdés képezte az összehasonlítás alapját : • Melyik kaptártípussal lehet több mézet gyűjteni? • Melyik kaptártípus igényel kevesebb munkát időben? Összegezve az eredményeket, azt a következtetést vontam le, hogy az általam vizsgált rakodókaptárral jobb eredményeket lehetett elérni az említett területeken. Mindkét kaptártípusnak vannak előnyei és hátrányai is. A fejlesztési stratégiák terén a rakodókaptárokban jobb lehetőségek mutatkoznak.

Leírás
Kulcsszavak
méhészet, rakodókaptár, fekvőkaptár, összehasonlítás, termelékenység
Forrás