A termőföld, mint értékmegőrző befektetés

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom középpontjában a szántóföldi növénytermesztés szembeállítása áll az erdőtelepítés lehetőségével akác fafaj esetén. E két hasznosítási mód tekintetében igyekeztem jelentős hangúlyt fekteni a jövedelmezőségre illetve a gazdasági, anyagi vonzatokra és támogatási lehetőségekre. Saját táblázatokon keresztül elemzem ezen támogatások, költségek eredményeit. Kitérek továbbá a termőfölddel kapcsolatos elméleti gondolatokra, a tulajdonlás történetére, a föld értékének meghatározására és az ezt befolyásoló tényezőkre. Levonva a következtetéseket, bebizonyosodott, hogy az erdőtelepítésben jelentős potenciál rejlik.

Leírás
Kulcsszavak
föld, erdő, telepítés, mezőgazdaság, aranykorona
Forrás