A Marso Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2007-200 évi éves beszámolói alapján

Dátum
2012-10-19T08:33:42Z
Szerzők
Bakay, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a nyíregyházi Marso Kft. vagyoni, pénzügyi, jövdelmezőségi helyzetének az elemzéséről szól. Megvizsgáltam különböző mutatók kiszámításának a segítségével, hogy a vállalkozás hogyan működik a gazdasági életben. Elemeztem az éves beszámolóit, az eredménykimutatását és a cash flowt adott vizsgált időszakban, a problémás területekre próbáltam rávilágítani.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügy, gazdasági elemzés
Forrás