Hajdúdorogon települési támogatásban részesülő férfiak és nők helyzetének összehasonlítása, munkaerő piaci esélyeit befolyásoló tényezők alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Nagyon sok tényező befolyásolja fejlődésünket említhetném a család, iskolai végzettség, társadalmi helyzet, életkor, egészség és még sorolhatnánk számtalan tényezőt.Hajdúdorogon, mint leendő HR-es ként feladatomnak azt látom, hogy felállítsak egy stratégiai tervet, ami elsősorban hasznos a munkaerő piacból kirekesztetteknek segítve őket a visszatéréshez felzárkózáshoz valamint elősegítse a város gazdasági fejlődését. Ennek érdekében esettanulmányon keresztül megvizsgálom a Hajdúdorogi nők és férfiak helyzetét több szempontból valamint kérdőíves felmérést és interjút készítek.Munkahelyemen a Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál sokat elmélkedtem azon, látván a klienskörömet mikor beérkeznek problémáikkal, milyen nehézségekkel küzd meg egy ember nap, mint nap. Különösen kivetítve a klienskörömbe tartozó nőkre hisz általuk szembesülök, azzal a ténnyel mennyit dolgozik egy nő azért, hogy érvényesüljön, a mindennapokban egyszerre legyen jó családanya, feleség, és dolgozó nő.Véleményem szerint a női klienseim sok esetben hátrányos helyzetben vannak a férfiakkal szemben.. Az általam vizsgálni kívánt téma igen is valóságos és aktuális problémákat boncolgat ezek a férfiak és nők gazdaságban betöltött szerepe, társas kapcsolataik, iskolázottságuk, életkoruk mely rávilágít arra, hogy Hajdúdorognak milyen a demográfiai összetétele, szociális helyzete és milyen a nők és a férfiak munka erőpiaci lehetősége.

Leírás
Kulcsszavak
Férfiak, Nők, Munkaerőpiac, Települési támogatás
Forrás