A kínai külföldi közvetlen tőke Afrikában

Dátum
2011-11-03T08:40:24Z
Szerzők
Visnyai, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat az Afrikába irányuló kínai közvetlen tőkeberuházásokkal foglalkozik. Rendszerezi a nemzetközi tőkeberuházások fajtáit, bemutatja a kínai-afrikai kapcsolatok fejlődését és eredményeit, a kínai külföldi közvetlen tőke ágazati és országok közötti megoszlását és foglalkozik a főbb működőtőke elméletekkel, a kínai külföldi közvetlen tőkét motiváló tényezőkkel és a kapcsolódó előnyökkel, hátrányokkal mind az afrikai országok, mind pedig Kína szempontjából. A dolgozatom végére a következő kérdésekre szolgálok majd válasszal: Mennyiben szolgálja a kínai külföldi közvetlen tőke az anyaország érdekeit és mennyiben járul hozzá az afrikai gazdaság fejlődéséhez és haladásához? Mik a kínai tőkeexport mögött meghúzódó motivációs tényezők? Milyen előnyei és hátrányai származnak az afrikai országoknak a kínai külföldi közvetlen tőkéből? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával akarok egy átfogó képpel szolgálni a kínai külföldi közvetlen beruházások céljairól, rávilágítani a Kína és Afrika közötti kapcsolatok mögött meghúzódó politikai és gazdasági érdekekre. Emellett szándékomban áll megmutatni, hogy Kína nem csak kihasználja az afrikai országokat és kifosztja a nyersanyag és energiaforrásaikat, de segíti is őket a gazdasági szerkezetük fejlesztésében és hozzájárul az egészséges gazdasági növekedés tartós megteremtéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
külföldi közvetlen tőke, Kína, Afrika
Forrás