A várandósság és az anyaság megélésének jellegzetességei magas szenzoros élménykeresési szinttel rendelkező nőknél

Dátum
Szerzők
Wilcsek, Médea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kvalitatív kutatásomban a magas élménykeresési szinttel rendelkező nők várandósság, anyává válás és anyaság megélését hasonlítottam össze a normál, vagy alacsony élménykeresési szinttel rendelkező nőkével. 16 fős mintával dolgoztam, az élménykereső és a kontroll csoport is nyolc-nyolc főből állt. A kutatás során az élménykeresési szint mérésére az Élménykeresés Foka Kérdőívet töltettem ki a vizsgálati személyekkel. A mélyinterjúkhoz a saját készítésű, félig strukturált kérdőívem használtam, ami 12 kérdésből állt. A mélyinterjúk során a vizsgálati személyek beszámoló igazolták az első hipotézisem, miszerint a magas élménykeresési szinttel rendelkező nők várandósság, anyává válás és anyaság megélése különbözik az átlagos vagy alacsony élménykeresési szinttel rendelkező nőkétől. Számos olyan különbséget találtam a két csoport megélése között, ami az élménykeresés eltérő szintjével magyarázható. Második hipotézisem, mely szerint az anyasággal járó személyiség változás és megnövekedett felelősség hatással van az élménykeresés szintjére és kiélési módjára, a vizsgálati személyek által elmondottak részben igazolták.
Leírás
Kulcsszavak
szenzoros élménykeresés, várandósság, terhesség, anyává válás, anyaság
Forrás