A felszín alatti vizek állapota Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom a Magyarországon előforduló felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotát értékelte szakirodalmi és internetes források segítségével. Bemutattam az Európai Víz Keretirányelvet, amely a felszín alatti vízbázis mennyiségi és minőségi állapotának védelmére is kiterjed, és az ehhez kapcsolódó magyar jogszabályokat is kifejtettem.

Leírás
Kulcsszavak
felszín alatti vizek, minőség, mennyiségi állapot
Forrás