9639171824

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munk eddig még semmilyen nyelven sem publikált önéletrajza most jelenik meg először nyomtatásban. Az eredeti, héber nyelvű, 1899-ben végső alakot öltött szöveg - valószínűleg a holokauszt zaklatott évei során - elveszett. Szerencsére néhány évvel korábban, 1942-ben a szerző unokáinak kezdeményezésére magyarra fordították a kötetet. A már akkoriban is publikálás céljából készített fordítás az elmúlt hatvan év során gépelt kézirat maradt. A kiadó az időnkénti ismétlődések ellenére sem változtatott a szövegen, megőrizte annak egységét. Ennek ellenére jelen kötet az 1942-es fordítás kissé módosított változata. A héber szöveget bibliai és rabbinikus mondások és azok parafrázisai tarkítják.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények