Civil érdekek az Európai Unióban

Dátum
Szerzők
Dobos, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A demokratikus rendszerekben az állampolgárok alapvető joga, hogy hangoztathassák véleményüket, és közreműködjenek az ország ügyeinek alakításában. Szakdolgozatomban a civil érdekérvényesítés lehetőségeit vizsgálom. Alapvetően arra kerestem a választ, hogy a civilek melyik érdekérvényesítő csatornákat részesítik előnyben, mely eszközök használata a leggyakoribb, illetve a legritkább, és miért. A legnagyobb hangsúlyt a civil szervezetek, és ezen belül a zöldszervezetek érdekérvényesítésére helyeztem, bemutatva az Európai Unió legbefolyásosabb környezetvédelmi ernyőszervezetének a működését.
Leírás
Kulcsszavak
lobbizás, zöldlobbi, érdekérvényesítés, civil érdekek, Európai Unió
Forrás