Az amerikai állammodell kialakulása és fejlődése, az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya

Dátum
2014-04-15T08:53:00Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az USA alkotmányos és politikai rendszere újszerű. Hosszú és rögös út vezetett az alkotmányuk megszületéséig. Azért is mondható, hogy újszerű ez a rendszer, mert a 18. század végének jogelveit és politikai eszméit ültette át a gyakorlatba. Az amerikai alkotmány megszületése hatalmas és meglepő hírként terjedt a korabeli európaiak körében. A 19. században ez az alkotmány modellként szolgált a dél-amerikai államok és a II. világháború után az Európai Közösségek számára is.

Leírás
Kulcsszavak
USA, alkotmány
Forrás