In vitro fertilizációs (IVF) kezelésben részt vevő párok egészségpszichológiai vizsgálata

Dátum
Szerzők
Gabnai-Nagy, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az infertilitás (meddőség) napjainkban világméretű népegészségügyi problémát jelent, prevalenciája világszerte emelkedő tendenciát mutat. Kutatásunk egyike azon kevés hazai vizsgálatnak, amely a meddőség pszichoszociális aspektusaival is foglalkozik. A keresztmetszeti elővizsgálatunkban (N = 168) arra kerestük a választ, hogy az IVF-kezelés segítségével szülővé vált párok milyen különbségeket mutatnak a megküzdési stratégiák, a pszichológiai immunvonás mintázat és a nevelői attitűdök vonatkozásában a természetes módon szülővé vált párokhoz képest. Eredményeink szerint az érzelmi indíttatású cselekvés kisebb arányú alkalmazása, a visszahúzódás és az érzelmi egyensúly keresése stratégiák gyakoribb alkalmazása, továbbá a magasabb fokú koherencia érzék és öntisztelet adaptív a meddőséggel való megküzdés során. Emellett igazoltuk, hogy a szülővé válás eltérő körülményei befolyásolják a szülők későbbi nevelési attitűdjét. Az elővizsgálat eredményeire és tapasztalataira alapozva terveztük meg hosszmetszeti vizsgálatunkat (N = 174), melyben arra kerestük a választ, hogy hogyan változik a reprodukciós problémával küzdő párok érzelmi állapota az IVF-ciklus folyamán, annak kimenetelével összefüggésben. Eredményeink megerősítették a pár érzelmi kapcsolati dinamikájának fontosságát a gyermekvállalás terén, az érzelmi szinkron hiánya a felek között a sikertelenség egyik lehetséges magyarázatának bizonyult. Igazolódott, hogy a férfiak részvétele, érzelmi támogatása az IVF-kezelés során lélektanilag legalább olyan meghatározó, mint a nők szerepe a biológiai folyamat végigvitelében.
Infertility has become a worldwide public health problem and its prevalence is increasing. Our study is one of the few Hungarian researches dealing with the psychosocial aspects of infertility as well. In our cross-sectional preliminary study (N = 168), we aimed at exploring differences in coping strategies, psychological immune competence and parental attitudes between parents with a child conceived with IVF treatment and parents with a naturally conceived child. According to our results, the less use of emotional and impulsive behaviour and the more use of withdrawal and seeking emotional balance as well as the higher levels of sense of coherence and creative self-concept seemed to be adaptive in coping with infertility. Furthermore, we have demonstrated that the different conditions of becoming a parent influence subsequent parental attitudes. Based on the preliminary results and experiences, we designed our longitudinal study (N = 174), in which we aimed to explore how the emotional state of infertile couples change during the IVF cycle in relation to the treatment outcome. Our results have confirmed the importance of emotional dynamics of couples in having a child. In addition, the lack of emotional synchrony between partners has been found to be a possible explanation for an unsuccessful IVF attempt. It has been proven that participation and emotional support of men are at least determinant psychologically as the role of women in undergoing the biological process of the treatment.
Leírás
Kulcsszavak
meddőség, asszisztált reprodukciós technikák (ART), egészségpszichológia, infertility, Assisted Reproductive Technology (ART), health psychology
Forrás