Álomjellemzők vizsgálata személyiségvonások és érzelemszabályozási nehézségek tükrében

Dátum
Szerzők
Albrecht, Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunk fő témája a rémálmok és az álomszorongás, amely a rémálmoktól való szorongást, és azok által okozott negatív érzelmi, szociális, kognitív és fiziológiai hatásokat foglalja magában (Simor és mtsai, 2009). Kutatások eredményei arra engednek következtetni, hogy a rémálmok megjelenése összefüggést mutat olyan pszichopatológiai jellemzőkkel, mint a depresszív munkamód és a szorongás, vonás jellegű érzelmi sérülékenységgel, valamint érzelemszabályozási nehézségekkel (Simor és mtsai, 2009; Balog és mtsai, 2012). Ezen eredményeket alapul véve kutatásunk célkitűzése az álomszorongás, a patológiás személyiségvonások és az érzelemszabályozási nehézségek kapcsolatának vizsgálata volt.
Leírás
Kulcsszavak
Rémálom, Álomszorongás, Érzelemszabályozás, Személyiségvonás, PID-5
Forrás