Bölcsődés korú cigány gyerekek beintegrálásának lehetőségei Hajdúböszörményben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatások bebizonyították, hogy a romák sikeres beilleszkedésnek a (többségi társadalomba), kulcs szerepet tölt be az nevelés-oktatás.Ennek első színtere a bölcsőde, és fontos eszköze a korai kisgyermekkori integráció. Kutatásom Hajdúböszörményben élő roma kisgyermekek integrálási lehetőségét vizsgálja.Felmérést tartalmaz, a roma édesanyák csecsemő és kisgyermek-gondozási és nevelési szokásairól.Felmértem a Hajdúböszörményben mély-szegénységben élő roma családok ismereteit,véleményét a bölcsődéről. Vizsgáltam milyen feltételekkel íratnák be gyermekeiket az intézménybe.A dolgozat tartalmazza azt, hogy mit gondolnak a roma családok, a kötelező óvodai ellátásról.Képet ad a szakemberek véleményéről,lehetőségekről a dolgozat célját illetően.

Leírás
Kulcsszavak
bölcsőde, cigány gyerekek, integrált nevelés, Hajdúböszörmény
Forrás