Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés különös tekintettel a bírói gyakorlatra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájaként a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés törvényi tényállásásnak vizsgálatát választottam különös tekintettel a bírói gyakorlatra. A dolgozatomon belül szeretnék egy olyan átfogó vizsgálatot az olvasó elé tárni, amely által egészen a középkortól haladva betekintést nyerhet a lőfegyverek és lőszerek jogszabályi hátterébe. Az olvasó megismerheti a hatályos jogi szabályozást, illetve kiemelt figyelmet szentelek a bíróság gyakorlatának. Mindezen túl a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés vadászathoz kapcsolódó aspektusaival és nemzetközi kitekintéssel is szeretném színesíteni a diploma munkám. A gondolataimat ezen túl úgy kívánom felépíteni, hogy a jogi normán, valamint a bírói gyakorlaton keresztül kitűnjön az, hogy ez egy nagyon veszélyes része a világunknak, ami miatt kiemelkedő fontosságú a kellően szigorú szabályozás, tekintettel arra, hogy az élet és testi épség megóvása kiemelt fontosságú feladata minden egyes országnak.

Leírás
Kulcsszavak
lőszerrel való visszaélés, lőfegyver, szabálysértési alakzatok
Forrás