Az óvoda és a család együttműködése a gyermek egészséges életmódjának kialakításában

Dátum
Szerzők
Fintor, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban az óvoda és a család együttműködésének lehetőségeit kívánom bemutatni, a gyermek egészséges életmódjának kialakításában.Fontosnak tartottam dolgozatomban az egészséges életmód kifejtését. Az egészséges életmódhoz szükséges alappillérek megismerését.Továbbá az óvoda egészséges életmódjának kialakítása a család közreműködése által. Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a család milyen mértékben játszik szerepet a gyermek egészséges életmódjának kialakulásában. A felhasznált szakirodalmak segítségével, igyekeztem jobban elmélyülni a gyermek egészséges életmódjának kialakításában, amelyet kutatásaimmal is bizonyítottam.
Leírás
Kulcsszavak
egészség, életmód, család, gyermek, együttműködés
Forrás