A közvetlen külföldi tőkebefektetések legújabb tendenciái - tudásalapú üzleti szolgáltatások Magyarországon

Dátum
2007-07-20T10:07:43Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat célja a működőtőke áramlásának nemzetközi tendenciáin túl bemutatni a visegrádi országok, majd Magyarország tőkevonzó képességének alakulását az 1990-es évektől napjainkig. A versenytársak elemzésén túl megvizsgálni a működőtőke-beruházások szektorális illetve területi elmozdulását, a jövőben várható alakulását, és gazdaságpolitikai ajánlást adni arra vonatkozólag mit kellene tenni a versenyképességünk növekedésének érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
FDI, legújabb tendenciák, magyar működőtőke, üzleti szolgáltatások, jövő irányai
Forrás