A családi rendszerek, a válás és a szociális szakember tevékenysége a családdal való munka során

Dátum
Szerzők
Csukás, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A család intézménye az elmúlt évszázadokban nagy változásokon ment keresztül. A családon belüli szerepek és a háztartástípusok is módosultak. Egyre inkább elterjedt az élettársi kapcsolati forma, melynek hatására kevesebb házasság köttetik meg. Az egyszülős háztarások száma is növekszik, mégpedig a gyermeküket egyedül nevelő anyák számában figyelhetünk meg gyarapodást. A család minden ember számára fontos rendszer, hiszen ez a helyszín a szocializáció elsődleges helye, ahol megtanuljuk, hogy legyünk sikeres tagjai a társadalomnak. És mivel a család válságban van, illetve elterjedtek az atipikus családi formák, felmerül kérdésként, hogy milyen hatással van ez a gyermek szocializációjára. Szakdolgozatomban ezzel foglalkozok, továbbá vizsgálom a családon belüli rendszereket is. A válások száma az utóbbi évtizedekben szintén gyarapodott, azonban az elmúlt 10 évben már nincs jelen oly nagy mértékben. A válás lehetséges okait igyekeztem megvizsgálni, hogy miként jut a család válságba. A konfliktusok életünk velejárói, mindenhol jelen vannak, éppen ezért fontos, hogy elsajátítsuk ezeknek a megoldási lehetőségeit, a konfliktusmegoldó képességeket. Van, aki ezeket a technikákat megtanulja a szocializáció során, van, akinek ez nem sikerül. A családoknak lehetőségük van szakember segítségét igénybe venni a konfliktusos helyzetek, illetve krízishelyzetek kialakulásakor. Mivel a válás egy krízisállapot, ami miatt az egyén belső egyensúlyi állapota felborul, fontos a szakszerű segítség igénybe vétele. Emellett a szociális szakember tevékenységére is szenteltem figyelmet, arra, hogy hogyan dolgozik együtt a családdal, illetve egyénnel.
Leírás
Kulcsszavak
szociális munka, válás, család
Forrás