Gávavencsellő Nagyközség Gazdálkodásának elemzése 2008-2012 között

Dátum
2013-11-28T08:40:02Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája Gávavencsellő Nagyközség gazdálkodásának elemzése 2008-2012 között. Az irodalmi részben bemutatásra kerül a helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásai oldala. Az elemzés során a bevételi és kiadási kategóriákat csoportosítva vizsgálja. Vagyoni és pénzügyi mutatókkal történő mérlegelemzés a legutolsó vizsgálati rész. A kapott adatok alapján javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni gazdálkodásra vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
gazdálkodás, önkormányzat, zárszámadás, bevétel, kiadás, mérlegelemzés
Forrás