A helyi adók szerepe és jelentősége, különös tekintettel Kisvárda város illetékességi területén

Dátum
2007-11-21T14:58:59Z
Szerzők
Zámbó, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1997. évi XV. törvénnyel kihirdetett egyezmény szerint a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak legalább egy részét olyan helyi adók és díjbevételek tegyék ki, amelyek mértékének meghatározására - jogszabályi keretek között - e szerveknek van hatáskörük . A helyi adók rendszere tehát a gazdasági önállósulás egyik eszköze; a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. Dolgozatomban szeretném bemutatni a magyar adórendszer történetét, ezen belül a helyi adók bevezetésének körülményeit, az önkormányzatok bevételei között játszott szerepét, jelentőségét. Külön hangsúlyt fektettem a helyi adózás jogszabályi hátterére, valamint az alkotmánybíróság e vonatkozású gyakorlatára. Fontosnak tartom a helyi adózás alapelveinek és hatásainak, valamint az OECD-országok adóztatási gyakorlatának rövid bemutatását. A dolgozat központi témája az egyes helyi adónemek bemutatása, melyet az országos gyakorlat, valamint egy általam választott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település, Kisvárda város vonatkozásában szeretném felvázolni. A jelenleg nagy vitákat kiváltó helyi iparűzési adó lehetséges jövőjének, valamint a helyi adórendszer lehetséges reformjának szintén szántam egy rövid leírást.
Leírás
Kulcsszavak
helyi önkormányzatok
Forrás