SOCIO-DEMOGRAPHIC AND FARMING CHARACTERISTICS OF FAMILIES RECEIVING AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT SUBSIDIES THROUGH AN EXAMPLE FROM THE SOUTHERN GREAT PLAIN

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The change of The change of regime resulted in significant changes in the life of the Hungarian rural areas; while the rural income of Hungary used to be world-class, after the change of regime it became incredibly low. Accession to the European Union and the European rural policy opened new aspects for rural areas and the people living there. The study presents the sociodemographic and farming characteristics of families receiving EU subsidies in the Southern Great Plain Region 15 years after the EU accession.
A rendszerváltás jelentős változásokat eredményezett a hazai vidék életében, míg korábban a hazai vidéki jövedelmek világszínvonalúak voltak, addig a rendszerváltás után sereghajtókká váltunk. Az európai uniós csatlakozás és az európai vidéki politika új megvilágításba helyezte a vidéki területeket és az itt élő lakosságot. A tanulmányban a csatlakozás után 15 évvel kerül bemutatásra, hogy milyen szociodemográfiai és gazdálkodási ismérvek jellemzik az európai uniós támogatásban részesülő családokat a Dél-alföldi Régióban.
Kulcsszavak
EU subsidy, agriculture, rural development, Southern Great Plain Region, sociodemography, EU támogatás, mezőgazdaság, vidékfejlesztés, Dél-alföldi Régió, szociodemográfia
Forrás
Gyűjtemények