Számelmélet a középiskolában

Dátum
2007-03-13T17:22:38Z
Szerzők
Túróczi, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A matematika egyik legrébibb ága a számelmélet. Ezen belül nagyon sok érdekes és igen változatos, könnyebb, nehezebb, illetve máig is megoldatlan problémával találkozhatunk, melyek megfogalmazása és megoldhatósága vonzotta minden kornak a matematikusait. Ennek a tudományágnak a különböző kérdésköreiből gyűjtöttem csokorba olyanokat, amelyeket a középiskolai tanítás során fontosnak, emellett és természetesen ezen túlmenően is szépnek és érdekesnek tartottam. A matematika különösen nagy nehézséget jelent a tanulók számára, ezért fontos, hogy érdekesebé tegyük ezeket az ürákat. Szükség van arra, hogy a pedagógus megszerettesse velük. A törzsanyagon kívül igyekeztem olyan témákról is írni,amelyek felkelthetik a diákok érdeklődését a számelmélet iránt. Ezért úgy gondolom nagyon jól illeszthető be fakultatív, speciális tantervű osztáyok matematika oktatásának tananyagába is. Célom az, hogy megismertessek olyan definíciókat, tételeket, megoldási módszereket is a diákokkal, melyek túlmutatnak a középiskolai matematikán. A változatos fogalmak, illetve egy-egy probléma megoldására mutatott többféle lehetőség alkalmas lehet a tanulók figyelmének lekötésére.
Leírás
Kulcsszavak
számelmélet, primszámok
Forrás