Gerincvédő preventív szemlélet bevezetése kisiskolások körében

Dátum
Szerzők
Kulcsár, Antónia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkánk célja volt, hogy elősegítsük a debreceni Árpád Vezér Általános Iskola első osztályos kisdiákjainak a helyes testtartását az általunk tartott prevenciós programmal.Véleményünk szerint elősegíthető a gyermekek helyes mozgásfejlődése, ha elméleti és gyakorlati oktatásban részesülve megismerhetik a gerincvédő életmódot, annak számos előnyét, ami befolyásolhatja későbbiekben az életminőségüket.Diplomamunkánk során felmértük az első, valamint a nyolcadik osztályos diákok testtartását, elméleti ismereteiket a gerincvédő életmóddal kapcsolatban.A nyolcadik osztályosok izomerejét és nyújthatóságát megvizsgálva szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk az első osztályosokhoz viszonyítva (p<0,001). Ugyanígy az ágyéki gerinc flexiójában is szignifikáns különbség volt (p<0,05). Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a gyermekeknek nem megfelelő a gerincvédő életmóddal kapcsolatos tudásuk, így nem is várható el tőlük, hogy pozitívan tudják befolyásolni a saját fizikai egészségüket. A prevenciós program hatására szignifikánsan nőtt (p<0,001) az elméleti tudásuk a gyermekeknek, így elősegítettük a tudatos egészségvédő magatartás kialakítását, így a jövőben a megtanult elvek alapján tudnak vigyázni a gerincükre.
Leírás
Kulcsszavak
prevenció, gerincvédő életmód
Forrás