Meddig ér a takarónk? A magyar lakosság megtakarításai és eladósodása

Dátum
2009-10-01T10:30:49Z
Szerzők
Molnár, Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutatom, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete az elmúlt években. A dolgozatot a megtakarítási viselkedéssel foglalkozó elméletek bemutatásával kezdem, majd pedig részletesen elemzem a lakosság pénzügyi esz-közeinek és kötelezettségeinek szerkezetét. Kérdőíves felmérések eredményeit fel-használva bemutatom a lakosság főbb megtakarítási motivációit, illetve a különféle hitelekkel rendelkezők arányát. Ezt követően nemzetközi összehasonlítás segítségé-vel megvizsgálom, hogy mekkora a magyar lakosság eladósodása Európa, illetve a régió más országaihoz képest. Végül pedig azt elemzem, hogy az elmúlt évek gyors hitelnövekedése mennyiben tekinthető a felzárkózási folyamat részének, illetve mi-lyen mikro-, és makrogazdasági kockázatokat rejt magában.
Leírás
Kulcsszavak
hitel, megtakarítás, eladósodás, hitelboom, jövedelemsokk-tűrőképesség
Forrás