A gondnokság alá helyezés jogi és orvosi vonatkozásai

Dátum
2009-07-23T13:02:27Z
Szerzők
Molnár, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A cselekvőképességre vonatkozó szabályozás a polgárjognak az a területe, melynek átfogó korszerűsítése kihat az egész jogrendszerre.A cselekvőképesség érvényes jognyilatkozat-tételi képességet jelent: a cselekvőképes személy saját akaratából és maga nevében, saját személyében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, azaz jogügyletet köthet. A jogügyletkötés azt az embert illeti meg, aki az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik.A törvényhozók alapelvként rögzítették, hogy csak a legszükségesebb mértékben, és csak a feltétlenül indokolt időtartamra korlátozható az érintett személyi szabadsága, és döntési autonómiája. A jelenlegi bírósági gyakorlatban a korlátozásra akkor kerül sor, ha az érintett személy jogainak megóvása szükséges, hisz ennek elmaradása közvetlen károsodáshoz vezethet. Az új szabályozás szakmai körökben nagy vitát váltott ki. Az emberek érintettségük vagy szociális érzékenységük alapján reagálnak a jogkorlátozásra. A dolgozat célja a gondnokság alá helyezés történeti bemutatása és a gyakorló orvos (pszichiáter) szemszögéből felmerülő problémák felvetése volt. Hol van a határ a belátási képességgel nem vagy csak korlátozottan rendelkező személy jogi eszközökkel való védelme és a hátrányos jogkorlátozása között? A szakdolgozat kitekintést ad néhány külföldi joggyakorlatra, mely érthetővé teszi napjainkban Magyarországon is szükségszerűen zajló reformokat.
Leírás
Kulcsszavak
cselekvőképesség, belátási képesség
Forrás